Kontakt

ABIGO Medical AB – en del av Essity

Besöksadress
Mölndals Bro 2, Mölndal

www.essity.se

Tel: 031 748 49 50
Email: info@sorbact.se

 • Reklamation
  Du kan anmäla ett produktklagomål per telefon eller e-post. Ange så detaljerad information som möjligt.
  - Produktnamn, typ, nummer, storlek, batch/LOT-nummer och utgångsdatum
  - Beskriv klagomålet, bifoga foton och skicka varuprover om möjligt
  - Datum för händelsen
  - Har produkten använts?
  - Anmälarens uppgifter (namn, telefon, email)
  Spara produkten tills du fått svar från oss, då du kan behöva skicka den till oss för vidare utvärdering.

  Tel: 031-748 49 50
  Email: complaints@abigo.com