NPWT Wound filler_produkt

Sorbact® NPWT Wound Filler

Infektionsförebyggande sårfyllare vid undertrycksbehandling (NPWT)

Sorbact® NPWT Wound Filler är ett bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av en grön Sorbact® sårfyllare. Sorbact® NPWT Wound Filler anpassar sig efter sårbädden och fördelar undertrycket utan att granuleringsvävnaden växer in i förbandet. Läs mer

NPWT

En sårfyllare som minskar den mikrobiella belastningen och formar sig till sårbädden utan att fastna

Sorbact® NPWT Wound Filler är ett bakterie- och svampbindande sårförband. Det består av en grön Sorbact® sårfyllare. Sorbact® NPWT Wound Filler anpassar sig efter sårbädden och fördelar undertrycket utan att granuleringsvävnaden växer in i förbandet.

Avsedd användning
Sorbact® NPWT Wound Filler är avsedd att användas tillsammans med system för sårbehandling med undertryck (NPWT) vid behandling av rena, koloniserade, kontaminerade eller infekterade sår.

NPWT_illustration_2
NPWT_illustration_mobil

1

Förbered såret i enlighet med lokal klinisk praxis. Välj lämplig förbandstorlek för såret. Se till att omgivande hud är ren och torr. Ta ut förbandet ur förpackningen med aseptisk teknik. Om förbandet klipps ska resterande öppnat och oanvänt förband kasseras. Fukta förbandet med steril koksaltlösning.

2

Fyll sårkaviteten löst och se till att förbandet är i direktkontakt med sårytan. Om mer än ett förband används, kontrollera att alla delar är i direktkontakt med varandra för att säkerställa en jämn fördelning av undertrycket. Räkna hur många förbandsdelar som används och anteckna antalet i patientjournalen.

3

Se till att sårfyllaren inte har direktkontakt med intakt hud. Trycknivån ska ställas in enligt ansvarig veterinärs anvisningar och baseras på indikation och sårets tillstånd. Fortsätt enligt anvisningarna för det NPWT-system som används.

Sorbact® NPWT Wound Filler ska bytas inom 48-72 timmar.

Produkt Art. nr Storlek St/förp.
Sorbact® NPWT Wound Filler 98425 17 x 28 cm 40
Sorbact® NPWT Wound Filler 98410 10 x 100 cm 10
Används inom sjukvården
Avger inga kemiskt aktiva ämnet till såret